נוהל הזמנת תותבות/מכשירים לגפיים תחתונות ועליונות /נעליים אורטופדיות לנפגעי תאונות עבודה שירותי בריאות כללית - באמצעות מכון לואיס

1. זכאים למימון מיכשור ע"י שירותי בריאות כללית באמצעות מכון לואיס:
נפגעי תאונת עבודה שהיו מבוטחים בעת הפגיעה בשירותי בריאות כללית.

2. הממונה על סל השירותים במחוז אליו שייך הנפגע , יפנה את הנפגע אל אחד מהרופאים
המורשים של המכון לבדיקה ולקביעת הצורך במיכשור.
הנפגע יגיע אל הרופא לבדיקה מצויד במסמכים הבאים:
•  טופס "הפניה לרופא מורשה"
•  טופס התחייבות לבדיקת רופא (טופס 17)
•  טופס הכרה של המוסד לביטוח לאומי (טופס בל 205) הכולל את סעיפי הפגיעה
•  מסמכים רפואיים רלוונטיים

3. לאחר הבדיקה הקלינית ימלא הרופא המורשה טופס הזמנה בהתאם לדרוש. העתק אחד
מהטופס יתויק בתיק הרפואי במרפאה, לצורך מעקב.
אם נמצא בבדיקה כי הנפגע אינו זקוק יותר למיכשור שהיה ברשותו, יודיע על כך
הרופא המורשה בכתב למכון לואיס.

4. עם טופס ההזמנה למיכשור, יפנה הנפגע ליצרן לפי רשימת הספקים המורשים ע"י
מכון לואיס.

5. הספק "יתרגם" את המפרט למקטי"ם וישלח למכון לואיס הצעת מחיר בהתאם.

6. רק לאחר קבלת אישור ביצוע בכתב מהמכון, יוכל בית המלאכה להתחיל בביצועהעבודה.

7. עם השלמת העבודה, יפנה הנפגע שנית מצויד בטופס התחייבות מהקופה אל הרופא
המורשה לבדיקת המיכשור והתאמתו לצרכיו ולמפרט שנרשם ע"י הרופא.חתימה שניה של הרופא ע"ג טופס ההזמנה, תהווה אישור לתשלום.

8. הספק יעביר למכון חשבונית בצרוף טופס ההזמנה החתום ע"י הרופא המורשה וטופס
הצהרה חתום ע"י הנפגע המאשר קבלת המיכשור.במכון ייבדקו החשבוניות ולאחר אישורן יועברו אחת לחודש במרוכז לשירותי בריאות כללית לביצוע התשלום.

עם הנפקת טופס הפניה לרופא מורשה, יישלח העתק בפקס למכון. ללא קבלת טופס ההפניה במכון לא יתבצע תהליך קליטת המטופל וביצוע ההזמנה.

ועדת חריגים:

במכון קיימת ועדת חריגים, בראשה יושב המנהל הרפואי של המכון. הועדה מתכנסת אחת לחודש לבדיקת מקרים מורכבים ובעיתיים שלא ניתנים לפתרון במרפאת הרופא המורשה ולאישור הזמנת פריטים חריגים.

בפניה לתותבת רחצה, הממונה על סל השירותים במחוז יפנה את הנפגע לבדיקה בפניועדת החריגים אשר רק לה נתונה הסמכות להחליט ולאשר הזמנת תותבת רחצה.

לעמוד הבא

 

 
 

תוכן העניינים

נוהלים

פרקי זמן להחלפת מיכשור עקב בלאי

סוגי מיכשור

מוצרי מדף המסופקים ישירות ע"י שירותי בריאות כללית

 
 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים