סוגי מיכשור

לנפגעים הזקוקים לתותבת פעם ראשונה, תאושר תותבת פונקציונאלית בסיסית.כל דרישה לשינוי במפרט - יובא לבדיקה ולאישור בועדת חריגים.

תותבת רחצה תאושר כאמור, אך ורק לאחר בדיקה בועדת חריגים. פרק זמן מינימלי להחלפת תותבת רחצה - 5 שנים. בכל פעם שיש צורך בהחלפתה, יש להבדק ע"י ועדת חריגים ולקבל אישור מהועדה.

לעמוד הבא

 
 

תוכן העניינים

פרקי זמן להחלפת מיכשור עקב בלאי

סוגי מיכשור

מוצרי מדף המסופקים ישירות ע"י שירותי בריאות כללית

 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים