נוהל אשור תותבות גפיים, מכשירי הליכה וחגורות תומכות גו באמצעות ספק חיצוני

מטרת הנוהל

נוהל זה בא להסדיר:
א. טיפול אחיד ושיטתי בפניות התושב להשתתפות במימון תותבות גפיים, מכשירי הליכה, נעליים רפואיות וחגורות תומכות גו.
ב. קבלת החלטות על פי אמות מידה שנקבעו במשרד הבריאות.

כללי

  • משרד הבריאות משתתף במימון רכישת תותבות גפים, מכשירי הליכה, נעליים רפואיות וחגורות תומכות גו לבעלי צרכים מיוחדים להם נקבעה נכות קבועה. ההשתתפות במימון מתבצעת באמצעות ספק חיצוני.
  • משרד הבריאות משתתף במימון מכשירים למתהלכים הליכה עצמאית ותפקודית.
  • משרד הבריאות אינו משתתף במימון מכשירים טיפוליים.
  • תושב זכאי להשתתפות במימון המכשור הרשום לעיל ממועד הפניה ללשכת הבריאות ואילך ולא בדיעבד.

הליכה תפקודית - הגדרה

יכולת הליכה עצמאית עם או בלי אביזרי עזר למרחק של כ - 10 מ' לפחות.

משרד הבריאות אינו משתתף במימון תותבות גפיים, מכשירי הליכה נעליים רפואיות וחגורות תומכות גו לאוכלוסיה הר"מ:

א. נכי צ.ה.ל וכוחות הביטחון, הזכאים לפי חוק הנכים, (תגמולים ושיקום) או חוק המשטרה (נכים ונספים).
ב. נפגעי פעולות איבה הזכאים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
ג. נפגעי תאונות עבודה הזכאים לפי חוק הביטוח הלאומי.
ד. נפגעי פעולות הנאצים הזכאים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים או חוק התגמולים לחסידי אומות העולם.
ה. נפגעי תאונות דרכים, הזכאים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים החל משנת 1975.

במידה ולנפגע קיימת זכות לפיצוי מצד שלישי, מזיק או מבטח, עליו לפעול למיצוי זכויותיו במישור הנזיקי ומשרד הבריאות ישתתף במימון המכשור והאביזרים, רק במידה בה אין הנפגע זכאי לפיצוי מכל גורם אחר.

רשימת האביזרים אשר משרד הבריאות משתתף במימונם: (נספח מס' 1)

1. תותבות לגפיים.
2. גרבי גדם.
3. כפפה לכיסוי תותבת יד.
4. אורטוזות - מכשירי הליכה.
5. נעליים רפואיות מיוחדות.
6. חגורות תומכות גו.

רשימת האביזרים אשר משרד הבריאות אינו משתתף במימונם

1. תותבות רחצה.
2. תותבות ומכשירים העשויים מחמרים חדישים וטכנולוגיות חדישות.
3. תותבות אלקטרוניות.
4. תותבות קוסמטיות.
5. מדרסים

לעמוד הבא

 

 
 

תוכן העניינים

כללי - נוהל אישור מכשירי הליכה תותבות גפיים וחגורות תומכות גו

תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות

תהליך הבקרה וביצוע התשלום

מדיניות הסוציאלית וגובה השתתפות

אמות מידה ופרקי זמן לזכאות

תותבות גפיים וגרבי גדם

נספחים

נספח מס. 2 - רשימת מכשירים ואביזרים

 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים