אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון תותבות גפיים תחתונות ועליונות,
גרבי גדם וכפפות

1. תותבות וגרבי גדם לגפיים תחתונות

מבוגרים:

החלפת תותבת למבוגרים תתבצע אחת ל- 4 שנים.
ההחלפה תתבצע רק במידה והתותבת אינה ניתנת לתיקון ועל סמך ובהמלצת רופא מורשה.

ילדים:

ילדים זכאים להחלפת תותבת, ללא הגבלת זמן, על פי המלצת רופא מורשה.

א. קטוע חדש
-תותבת ראשונה לאדם עם קטיעה ראשונה תכלול את הרכיבים הבאים:
בית גדם חיצוני +בית גדם פנימי מפילייט, כף רגל SACH או 1/2 .SACH
לקטוע AK - ברך מסוג 15 R 3 או ברך נעולה.
- קטוע חדש זכאי לבית גדם נוסף או תותבת שניה על פי המלצת רופא מורשה גם
לפני תום פרק הזמן שנקבע להחלפת תותבת.

הערה : תותבת גריאטרית - ראה מילון מושגים
אוכלוסיה זכאית : המתפקדים ברמת תפקוד 1 או 2.

ב. קטוע ברמת תפקוד 3
קטוע המתהלך מחוץ לבית ללא הגבלה, מסוגל לנוע בקצבי הליכה שונים ולהתמודד עם מרב המכשולים הסביבתיים.

ג. קטוע ברמת תפקוד 4
קטוע המתהלך מחוץ לבית ללא הגבלה בזמן ומרחק הליכה אשר רמת פעילותו גבוהה ומחייבת התאמת תותבת היכולה לעמוד בעומסים חריגים.

הערה: העונים על ההגדרה של רמת תפקוד 3 או 4 זכאים לרכיבים מיוחדים ע"פ המלצת רופא מורשה.( ראה רשימה בנספח 3 "תותבות לגפיים תחתונות ומרכיביהן".)

יש לפרט על גבי טופס ההזמנה לתותבת/ בית גדם הנימוק להמלצה על פריט מרשימה זו.


2. בתי גדם - אמות מידה


לבית גדם מסיליקון עם נעילה ( (SHUTTLE LOCK זכאים:
א. בעלי גדם קצר מאוד.
ב. בעלי גדם והיקף ירך רחבים מאוד אשר לא ניתן להתאים לתותבת מתלה איכותי.
ג. על פני הגדם צלקות, פצעים או רגישות רבה ללחץ.

לבית גדם פלסטיק, קשיח שקוף, זכאים:
א.הסובלים מרגישות לחומרים אחרים.
ב. הסובלים משינויים תכופים בנפח הגדם.

3. גרבי גדם

משרד הבריאות משתתף במימון גרבי גדם מהסוגים הבאים: כותנה, צמר, ניילון, סיליקון בהתאם להמלצת רופא מורשה, בתדירות ובכמות הר"מ:

•  עם קבלת תותבת ראשונה - 6 גרביים מכותנה, צמר או ניילון לחלופין, בהמלצת רופא מורשה-1 גרב סיליקון+3 גרביים מכותנה, צמר או ניילון.

•בעת החלפת תותבת או בית גדם - 3 גרביים מכותנה, צמר או ניילון לחלופין, בהמלצת רופא מורשה - 1 גרב סיליקון.

הערה: לזכאים לגרבי סיליקון תאושר השתתפות של עד 2 גרביים בשנה ללא תלות בהחלפת תותבת או בית גדם

 

4. תותבות וכפפות לגפיים עליונות

כפות ידיים
בהמלצת רופא מורשה בלבד.
מספר כפות ידיים מרבי (כולל כף היד בתותבת הראשונה) - 2 בשנה.

כפפה לכיסוי תותבת יד
בהמלצת רופא מורשה בלבד.
מספר כפפות מרבי בשנה (כולל הכפפה עם מסירת התותבת) - 2 בשנה.

כפפת סיליקון בעובי 15 מ"
זכאים לכפפה מסוג זה, מבוגרים, להם ניתנה המלצת רופא מורשה.
תדירות החלפה- לא תפחת מ-18 חודשים.

 

לעמוד הבא

 
 

תוכן העניינים

תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות

תהליך הבקרה וביצוע התשלום

מדיניות הסוציאלית וגובה השתתפות

אמות מידה ופרקי זמן לזכאות

תותבות גפיים וגרבי גדם

נספחים

נספח מס. 2 - רשימת מכשירים ואביזרים

 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים