נספח מס. 2 - רשימת מכשירים ואביזרים
ע"פ התוספת השלישית לחוק הבריאות הממלכתי

1. תותבות לגפיים.

2. גרבי גדם.

3. כפפה לכיסוי תותבת יד.

4. אורטוזות - מכשירי הליכה.

5. נעליים רפואיות מיוחדות.

6. חגורות תומכות גו (בנוהל)

 

לעמוד הבא

 
 

תוכן העניינים

תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות

תהליך הבקרה וביצוע התשלום

מדיניות הסוציאלית וגובה השתתפות

אמות מידה ופרקי זמן לזכאות

תותבות גפיים וגרבי גדם

נספחים

נספח מס. 2 - רשימת מכשירים ואביזרים

 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים