חגורות תומכות גו , למוגבלים בגפיים :

1. משרד הבריאות משתתף במימון חגורות תומכות גו המהוות חלק בלתי נפרד ממכשירי
הליכה. האישור ניתן על פי המלצת רופא מורשה.
2. מימון חגורות תומכות גו למוגבלים בגפיים, רתוקים לכסא גלגלים, טעון אישור ועדת חריגים

אורטוזות - מכשירי הליכה:

הגדרה

מכשור לגפיים תחתונות, המיוצר בהתאמה לצרכים הייעודיים של המשתמש ומאפשר הליכה תפקודית.

תדירות החלפת מכשירי הליכה

מבוגרים

אחת ל-3 שנים וע"פ בדיקה והמלצה של רופא מורשה..
באם המכשור בר תיקון גם לאחר 3 שנים, ישתתף משרד הבריאות במימון תיקון ולא במימון רכישה.

ילדים

עד פעמיים בשנה ע"פ בדיקה והמלצה של רופא מורשה.

 

לעמוד הבא

 

 
 

תוכן העניינים

תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות

תהליך הבקרה וביצוע התשלום

מדיניות הסוציאלית וגובה השתתפות

אמות מידה ופרקי זמן לזכאות

תותבות גפיים וגרבי גדם

חגורת תומכות גו ואורטוזות

נספחים

נספח מס. 2 - רשימת מכשירים ואביזרים

 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים