נעליים רפואיות

הגדרה

נעליים הבנויות בהתאמה אישית לפי מידה או לפי מידת גבס עבור נכים עם מומים מיוחדים.

משרד הבריאות משתתף במימון רכישת נעליים רפואיות מהסוגים הבאים:
1. נעליים לפי מידת גבס.
2. נעליים לפי מידה עם תוספות.

1. נעליים לפי מידת גבס - אמות מידה

- קטיעת שופרט, ליס פרנק, מטטרסל .

- עמדת E quinus של 4 ס"מ ויותר .

- Club foot

- קיצור גף מעל 4 ס"מ .

- עוות (דפורמציה) קיצונית - קריסה קיצונית VALGUS (נטייה פנימה) או VARUS
(נטייה חוצה) בכף הרגל מעל 10 מעלות.

- Charcot foot

- ELEPHANTIASIS

- צניחת כף רגל + עיוותים קשים המחייבים התקנת קפיץ אחורי במקום מכשיר
בנעל בגובה "צנחנים".

- Cavus foot עם היווצרות יבלת באזור בסיס METATARSUS 5 .

- חולי סוכרת או דלקת מפרקים ( RHEUMATOID ARTHRITIS ) + עיוותים קשים
(יש לפרט את העיוותים בכפות הרגליים)

הערות:

- במצב של קיצור רגל מעל 6 ס"מ יסופק זוג נעליים + נעל נוספת לרגל הבריאה
.
- האימום ייבנה מגבס. הספק ימסור לנכה את הנעליים המוכנות ואת תבנית הגבס לצורך הצגתה בפני הרופא המורשה, בעת הבדיקה השנייה, לבדיקת התאמת הנעליים.

- תבנית הגבס תשמר אצל הספק (או אצל המטופל) להזמנות הבאות. בכל הזמנה חוזרת ייבנו הנעליים על פי תבנית זו, אלא אם יהיה על הספק להכין תבנית גבס חדשה על פי הנחיות מפורשות של הרופא המורשה.

- סימון בנעליים - על כל הנעליים ירשם תאריך הייצור ושם המשתמש בסימון בלתי מחיק. לא תאושר נעל ללא סימון.

2 . נעליים לפי מידה עם תוספות - אמות מידה

- קיצור גף של 3 ס"מ

- העקב ב- VARUS (נוטה פנימה) או ב- VALGUS (נוטה החוצה) פחות מ-10
מעלות שכולל עוות ב- mid foot (אמצע כף רגל).

- HALLUX VALGUS קיצוני עם אצבעות פטישונים

- PES CAVU S ללא יבלות

- שוני באורך וגודל בין כפות הרגליים (2 מידות נעל).

- METATARSALGIA או מצב אחר כיב שנרפא.

- קטיעות אצבעות

- צניחת כף רגל, המחייבת התקנת קפיץ אחורי במקום מכשיר בנעל בגובה
"צנחנים".

- צניחת כף רגל, המחייבת התקנת מכשיר עם צירים חיצוניים (דורבן) בנעל.

משרד הבריאות אינו משתתף במימון רכישת נעליים במקרים הבאים:
- חולי סוכרת עם כיבים פעילים.
- משתמשים במכשיר מותאם עם סנדל פנימי.
- במצבים בהם ניתן לקבל מענה הולם ע"י נעליים מוכנות (על המדף).

תדירות החלפת נעליים
למבוגרים - לא יותר מאחת לשנתיים ועל פי המלצת רופא מורשה.
לילדים - על פי קצב הגדילה, ולאחר בדיקה ואישור של רופא מורשה.

אמות מידה להחלפת נעליים אחת לשנה
- במצבים של ספסטיות עם הליכה קשה הגורמת לגרירת הגף התחתון ועקב כך
להרס של הסוליה והחלק הקדמי של הגפותיים.
- במצבים של קיצור רגל מעל 12 ס"מ כאשר אין שימוש באורתופרוטזה.

תיקון נעליים
משרד הבריאות אינו משתתף בתיקון נעליים.

 

לעמוד הבא

 

 
 

תוכן העניינים

תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות

תהליך הבקרה וביצוע התשלום

מדיניות הסוציאלית וגובה השתתפות

אמות מידה ופרקי זמן לזכאות

תותבות גפיים וגרבי גדם

נעליים רפואיות

נספחים

נספח מס. 2 - רשימת מכשירים ואביזרים

 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים